top of page

Το Κάμπινγκ Θίνες ακολουθεί το «Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ)» καθώς και το Σχέδιο «Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19» σύμφωνα με το νόμο και τις  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1881/29.5.2020 των υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. Υπευθύνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19 του κάμπινγκ, Μιχαήλ Θεόδωρος 6972575431

 2. Ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για αξιολόγηση του περιστατικού, Γιαννουτσος Ηλίας 6943690136. Στο κάμπινγκ λειτουργεί εξεταστήριο-Ιατρείο και ειδικά διαμορφωμένος χώρος καταντίνας.

 3. Δημιουργία  βιβλίου συμβάντων COVID-19

 4. Χρήση Μ.Α.Π απ το προσωπικό

 5. Ενημέρωση των πελατών για την υποχρέωση εφαρμογής

των μέτρων προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19 και αποδοχής τους.

 1. Ανάρτηση οδηγιών στην επίσημη ιστοσελίδα του κάμπινγκ ή

με δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 1. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένα  σε εμφανή σημεία του καταλύματος (είσοδο, χώρο υποδοχής χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ.)

 2. Ορισμός συντονιστή του κάμπινγκ για την πρόληψη κρουσμάτων COVID-19 και την τήρηση του ειδικού πρωτοκόλλου και των οδηγιών του ΕΟΔΥ ορίζεται ο Μιχαήλ Θεόδωρος

 3. Η κοινωνική απόσταση 1,5 μέτρων πρέπει να τηρείται και σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μεταξύ των ατόμων τα οποία δεν διαμένουν στο ίδιο κατασκηνωτικό μέσο ή δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια/ παρέα.

 4. Στις εγκαταστάσεις των εσωτερικών στεγασμένων κοινόχρηστων χώρων του κάμπινγκ υπάρχουν μέτρα ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου, ώστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων, τα οποία ταυτόχρονα θα κάνουν χρήση της υφασμάτινης μάσκας

 5. Αναφορά παραβάσεων: οποιαδήποτε παράβαση των οδηγιών και κανονισμών θα πρέπει να αναφέρεται στον συντονιστή.

 6. Δεν επιτρέπεται η είσοδος, η διέλευση, η παραμονή, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων του κάμπινγκ από μη διαμένοντες στο κατάλυμα.

 7. Η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο, για όλα τα άτομα που διαμένουν ή διέμειναν σε αυτό - όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας(διεύθυνση,τηλέφωνο, email)

 8. Η απόσταση μεταξύ κάθε μορφής κατασκηνωτικού μέσου (τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, σκηνές, κτλ.) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από την πόρτα εισόδου του κατασκηνωτικού μέσου και 3 μέτρα από κάθε άλλη πλευρά του.

 9. Εεφαρμόζονται οι οδηγίες  της υπ’ αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ)

 10. Ο Καθαρισμός και η απολύμανση εγκαταστάσεων υγιεινής γίνονται με

συγκεκριμένο γραπτό πρόγραμμα καθαριότητας και ελέγχου

 

 

Προτόκολλο επισκεψης στην Ελλάδα : https://travel.gov.gr/#/

Επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κράτους: covid19.gov.gr

 

Για την περίοδο 13/07 έως 23/08 ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί ανά είδος θέσης. Συνιστάτε  το πλάτος του κατασκηνωτικού μέσου να μην υπερβαίνει τα 3m. Παρακαλούμε την τήρηση του για την καλύτερη ασφάλεια όλων μας. Για μεγαλύτερα κατασκηνωτικά μέσα θα πραγματοποιηθούν λίγες εξαιρέσεις, με ευθηνή του συντονιστή. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει το σημείο 14. Για τα τροχόσπιτα, είναι επιτρεπτό και το κάθετο παρκάρισμα ως προς τους διαδρόμους ( όχι για τις πρώτες θέσεις), δεν είναι επιτρεπτή η προσαρμογή «χειμερινής» τέντας ( ολκληρωμένης) . Το σκιαγραφημένο εμβαδόν είναι το μέγιστο δυνατό που μπορεί να «καταλάβει» το κατασκηνωτικό μέσο. Για την Front line, το κατασκηνωτικό μέσο πρέπει να έχει μήκος <8 μέτρα

12121.jpg

Για την περίοδο εκτός της αναφερόμενης παραπάνω δηλ. από 23/08 κ μετά  , θα υπάρχει ευελιξία και διαμόρφωση μεγαλύτερων χώρων κατασκήνωσης όπου είναι αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει το σημείο 14.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους/ες.

Με εκτίμηση,

Κάμπινγκ Θίνες

bottom of page